...

T.T Kran og Industrielt Vedlikehold A/S.  

TT kran ble etablert i sep 2013, Sammensatt av personell med bred og lang erfaring innen industri.
Vi er en sertifisert sakkyndig bedrift for periodisk sakkyndig kontroll av løfteutstyr og løfteredskaper 
av de aller fleste klasser gjennom Asas. Og er Achilles- og Startbank kvalifisert.
Vi tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet 

og til konkurransedyktige priser.

 • Erfarne mekanikere, sveisere og kranmekanikere og inspektører.
 • Salg av nye Porter, kraner løfteredskaper og løfteutstyr.
 • Leverandør av kraner og utstyr fra blant annet Kühnezug , som er seriøse produsent på verdensbasis.
 • Samarbeid med flere andre leverandører og importører i Norge.
 • Våre ansatte har mange års erfaring innen periodisk kontroll og sakkyndig kontroll på løfteredskaper, 
  løfteutstyr og Trallebaner samt sertifisering av nytt og gammelt utstyr.
 • Vi bistår gjerne med faglig kompetanse før beregninger om løsninger som stiller dagens krav til lover og
  regler innen faget og for sikkerhetsmessige og produksjons effektive utfordringer og løsninger.
 • Samt overhaling, kontroll og oppretting av lager, girkasser, pumper, annet mekanisk og  produksjonsutstyr.
 • Vi tilbyr sveise- og mekaniske tjenester innen industrielt vedlikehold og modifikasjoner.


Vi har høyt fokus på K-HMS og har som kortsiktig mål å bli NS-EN ISO 9001 sertifisert. I tillegg ønsker og skal vi å holde en H-verdi på 0 ved å ha fokus på godt arbeidsmiljø.

Det er viktig for oss å kunne tilby vår kompetanse og erfaring og holde god kommunikasjon og et godte samarbeidet med våre kunder og ansatte.
 Vi jobber også med å bli sertifisert miljøfyrtårnbedrift med nært samarbeid med kommunen for å yte best mulig miljøhensyn. Disse målene skal vi nå gjennom tett samarbeid vertikalt og horisontalt innad i bedriften, med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
Våre Mål og hensikter.

 • Vere en trygg og sikker leverandør av tjenester og produkter.
 • Være best på miljø fremtidsrettet hensyn.
 • Kvalitet i arbeidet.
 • Sikkerhet for folk og miljø ingen skader eller ulykker.
 • Kundetilfredshet og konkurransedyktig.
 • Fleksible og løsningsorienterte.
 • Sikre din framtid og kvalitet i arbeidet.Produkter og tjenester:

 

-      Erfarne Industrimekanikere.

-      Erfarne plate/sveisere arbeidere.

-      Erfarne Kran mekanikere og Sakkyndige Inspektører.

-      Med fokus på kvalitet og kundetilfredshet.

-      Periodiske kontroller av kraner, løfteutstyr og løfteredskaper, også med enkle justeringer.

-      Generaloverhaling "20 års kontroller" på løfteredskaper.

-      Smøring og oljeskift av kraner og produksjonsutstyr.

-      Salg av eller modernisering og ombygging av kraner, løfteutstyr og løfteredskaper.

-      Reparasjoner og modernisering av annet produksjonsutstyr.

-      Bistår med faglig kompetanse ved beregninger og løsninger av sikkerhetsmessige og produksjons effektive utfordringer.

-      Vedlikehold, servicer.

-      Enkle maskineringsoppdrag (Ø 500 x L 1600)

-      Overhaling av produksjons utstyr, girkasser, pumper, vifter og annet utstyr.

-      Vi kan også tilbyr enkle vaktordnings- og vedlikeholds pakker innen kran og mekanikk.


www.aktiweb.no