Kran og løfteredskaper

Vi kan foreta sakkyndig kontroll av: Tårnkran, portal-/svingkraner, bro-/traverskraner, Vinsjer/spill/talje, Hånddrevne kraner, løst utstyr/løfteredskap, G20 Kraner - Andre - Beskrives, RX alle typer løfteutstyr, Personløfter - løftebord, arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående) og andre personløfte-redskaper

Vi leverer, monterer og foretar også service og inspeksjoner for sertifisering av det meste innen løfteutstyr og kraner. Vi er sertifisert for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1, Forskrift om utførelse av arbeid.

Tjenester.

 1. Elektriske wire taljer.
 2. Elektriske kjetting taljer.
 3. Lettvektige kran systemer og taljer.
 4. Komplette kransett.
 5. Portalkran (kan anvendes ute).
 6. Pilar svingkran.
 7. Spesialtilpasset traverskran eller brokran.
 8. Reservedeler eller deler for modifiseringer.
 9. Automatisert kran (krever ikke opperatør).
 10. Eksplosjonssikre kraner.
 11. Kran intelligens, styring og overvåking