T.T Kran og Industrielt Vedlikehold AS


Sertifisert for sakkyndig periodisk kontroll av de fleste grupper innen løft


Vi er en relativt liten bedrift som holder til inne i Mo Industripark sitt område i Ro I Rana. Etablert i 2013 og er nå 12 ansatte derav 1 lærling. Vi jobber i hovedsak med vedlikehold og service innen industri samt løfteutstyr og løfteredskap. Vi har lang erfaring med vedlikehold og modifikasjoner innen stål og smelting industri.


Våre Mål og Hensikter

Vi har høyt fokus på Kvalitet og HMS. Vi har som mål å fortsatt holde en H-verdi på 0, Dette ved å ha fokus på godt arbeidsmiljø og tett samarbeid internt og med kunder. Det er viktig for oss å kunne tilby vår kompetanse og erfaring, og å holde god kommunikasjon og samarbeid med våre kunder og ansatte.

 1. Vere en trygg og sikker leverandør av tjenester og produkter.
 2. Være best på miljø og fremtidsrettete hensyn.
 3. Kvalitet i arbeidet.
 4. Sikkerhet for folk og miljø; ingen skader eller ulykker.
 5. Kundetilfredshet og konkurransedyktighet.

Produkter og tjenester

 1. Erfarne industrimekanikere.
 2. Erfarne kranmekanikere og sakkyndige inspektører.
 3. Reparasjoner og modernisering av annet produksjonsutstyr.
 4. Generaloverhaling, "20 års kontroller", på løfteredskaper.
 5. Smøring og oljeskift av kraner og produksjonsutstyr.
 6. Vedlikehold, service.
 7. Enkle maskineringsoppdrag (Ø 500 x L 1600)