Sertifikater


Har dokumentert og demonstrert kunnskap for produktsertifisering, samt krav i Forskrift om adm. ordninger §8-1

sertifisert for sakkyding kontoll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1, Forskrift om utførelse av arbeid


KategoriBeskrivelse
G2Tårnkran
G3Portak-/svingkraner
G4Bro-/traverskraner
G7Vinsjer/spill/talje
G10Hånddreven kraner
G11Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4
G20Kraner - Andre - Beskrives
RXAlle typer Løfteutstyr
P1Personløfter - Løftebord
P2Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående)
P3Personløfter - Andre
SXStudio senerigg.
TBXTrallebaner Alle.
Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister :-

T.T Kran og Industrielt vedlikehold AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK.